Seltsist

Lahepere Kultuuriselts on asutatud toredate naiste poolt, kes on otsustanud anda panuse oma kodukandi kultuuri arendamisele Keila vallas ja selle lähiümbruses. 21.02.2008 registreeriti MTÜ Lahepere Kultuuriselts.

Seltsi eesmärgiks on:
- kohaliku kultuuri edendamine,
- rahvatantsu ja rahvamuusika viljelemine,
- seltsi liikmete vaba aja kultuuriline sisustamine,
- tervislike eluviiside propageerimine.

Meie seltsi juures tegutsevad aktiivselt hetkel:
- naisrahvatantsurühm Lahepere Lained
- segarahvatantsurühm (alustas 2009.a septembrist)
- lauluansambel Laulvad Liivad
- rahvamuusikaansambel Möllav Meri